Indkaldelse til generalforsamling kreds 8 den 15, feb 2022

 Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening kreds 8. På grund af Corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021, hvorfor den afholdes sammen med generalforsamlingen for 2022.

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 1230 på Hjemmeværnsgården Køge, Københavnsvej 265, 4600 Køge.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal sendes på mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden vedhæftes.
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement (mad og drikke).

Ønsker man at deltage i spisningen SKAL tilmelding ske til Christa Zabel på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 42423355 senest den 7. februar 2022.

På foreningens vegne
Christa Zabel
formand

15. november 2021
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning for 2020 og 2021
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden for 2 år
b) Næstformanden for 1 år
c) Kassereren for 1 år
d) Sekretæren for 2 år
e) Bestyrelsesmedlem for 1 år
f) 1. suppleant for 1 år
g) 2. suppleant for 2 år
h) Revisor for 2 år
i) Revisorsuppleant for 1 år
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
9. Eventuelt
På foreningens vegne

Christa Zabel, formand

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...