Formand lokalforening Vordingborg

Hilmer Ringer,
Nørregade 19, 4760 Vordingborg.
mobil: 23 66 35 82.
Mail: hilmer@webspeed.dk

Bestyrelsesmøde Vordingborg lokalk. den 25. mar 2019

Politipensionisterne Vordingborg Afdeling den 25.3.2019.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25.3.2019 på Nørregade 19, 4760 Vordingborg.

Deltagere:

Hilmer Ringer, formand.
Leif Nygaard, kasserer.
Knud Mathiesen, bestyrelsesmedlem (referent)

Foreningens status, medlemstal og økonomi.

Hilmer oplyste at foreningen p.t. har 37 medlemmer, heraf en del nye medlemmer, senest er Ulla Sander, Kim Thulstrup, Jens Dithmarsen og Leif Udengaard indmeldt.

En del medlemmer har endnu ikke indbetalt årets kontingent, Hilmer vil tilskrive disse medlemmer med opfordring til betaling til kassereren.
Ved manglende betaling vil medlemmerne blive slettet af medlemslisten.

Leif oplyste at der p.t. er en kassebeholdning på 3.490 kr. og en bankbeholdning på 1.988,98 kr. Der er et årligt gebyr på 300 kr. på bankkontoen.

Fremtidige aktiviteter.

Der drøftedes fremtidige aktiviteter for foreningen og følgende aktiviteter tænkes afviklet eller forsøgt afviklet, alt efter tilslutning og mulighed. Aktiviteterne vil blive søgt afviklet i lokalerne hos Vordingborg firmasport, alt efter aftale med formanden for firmasporten Ingolf Petersen.

Torsdag den 15.8.19 kl. 1500 – petanque (aflyst sidste år på grund af tørre baner).

Torsdag den 10.10.19 kl. 1500 – politifagligt foredrag, om muligt ved vpi. Søren Ravn-Nielsen, Personfarlig Kriminalitet. (undersøges ved Knud)

Torsdag den 31.10.19 kl. 1400 – spilleeftermiddag, forsøgsvis med mulighed for kortspil, brætspil og andre spil.

Fredag den 29.11.19 kl. 1800 – julefrokost.

Onsdag den 5.2.20 kl. 1500 – generalforsamling.

Mandag den 16.3.20 kl. 1600 – bowl og spis (Vordingbowl).
Ret til ændringer i aktiviteterne forbeholdes.

Eventuelt.

Hilmer oplyste at han her i uge 13 deltager i politipensionisternes landsmøde i Odense som repræsentant for Vordingborg.
Han deltager sammen med øvrige repræsentanter fra de øvrige lokalafdelinger fra politikredsen. Deltagerne blev udpeget på kredsgeneralforsamlingen i Næstved den 28.2.19.

Hilmer præciserede, at efter vedtægterne er kun de medlemmer, der samtidig er medlemmer af landsforeningen opstillingsberettigede og har stemmeret ved lokalforenings generalforsamling.
Foreningens vedtægt kan ikke ændres vedrørende dette punkt. Foreningen er bindeled til Politipensionisterne og formanden er automatisk bestyrelsesmedlem i Politipensionisterne Kreds 7.

Knud Mathiesen
referent

 

 

 

 

 

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...