Nyhedsbrev 3. november 2023

 NYHEDSBREV

Politipensionisternes Landsforening deltog sammen med de øvrige organisationer i Sammenslutningen af Senior og Pensionistforeninger i CO10 i CO10,s repræsentantskabsmøde den 1. november 2023 i København.

Sammenslutningen havde fremsat forslag til ændringer af CO10,s vedtægter således at det fremgik klart af disse, at det var CO10 der udøvede Sammenslutningens forhandlingsret overfor modparten Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Sammenslutningen havde ligeledes fremsat krav til de kommende OK24-forhandlinger om en forbedring af tjenestemandspensionen.
Kravene er tidligere offentliggjort i Nyhedsbrev udsendt den 25. maj 2023, som forefindes på Landsforeningens Hjemmeside.
Sammenslutningens krav blev medtaget af Repræsentantskabet og skal nu samkøres med krav fra resten af CFU,s organisationer.
CFU = Centralorganisationernes Fællesudvalg (CO10, LC, OAO og AC)

Politipensionisternes Landsforening vedtog på den årlige generalforsamling den 20. april 2023 at ændre kontingentet til Landsforeningen fra kr. 180,- pr. år til kr. 200,- pr. år. Beløbet er fortsat fradragsberettiget for tjenestemandspensionister.
Forhøjelsen sker på baggrund af øgede administrative udgifter samt for at fastholde tilskuddet til Kredsene uændret.
Medlemmer der er tilsluttet betalingsservice skal ikke foretage sig noget, da ændringen sker automatisk.

Politipensionisternes Landsforening
den 3. november 2023.