Et historisk tilbageblik

Artikelindeks

ET HISTORISK TILBAGEBLIK
af tidl. næstformand Niels Christensen.

Den 29. april 1993 afholdt Dansk Politi´s Pensionistforening sin årlige generalforsamling i København. Foreningen er stiftet den 18. december 1948.
Formanden nævnte i sin beretning tilhørsforholdet til Statspensionisternes Centralforening(SC), hvor man havde 3 medlemmer i repræsentantskabet, ligesom SC havde 5 repræsentanter i CO 2.

Foreningens næstformand og sekretær, Harald Gravers Olesen, orienterede om bestyrelsens initiativer til oprettelse af en egentlig landsdækkende pensionistforening og indgåelse af samarbejde med Dansk Politiforbund(DP) og Dansk Kriminalpolitiforening(DK). I sit indlæg fastslog næstformanden, at foreningen i.h.t. sin vedtægt også i dag er en landsforening, men i praksis fungerer som en rent københavnsk forening uden særlig forbindelse med medlemmer ude omkring i landet. Et forhold som bestyrelsen fandt uacceptabelt og som snarest måtte ændres, hvis medlemstallet skal fastholdes og forhåbentligt øges. Bestyrelsen tog derfor initiativ til udarbejdelse af vedtægtsændringer, der bl. a. betyder oprettelse af lokalklubber over hele landet. Dansk Politiforbund(DP) og Dansk Kriminalpolitiforening(DK) har lovet at støtte dette arbejde, hvorfor der også er handlet en samarbejdsaftale på plads.
Formanden, Christian Søjberg afgik og i stedet blev valgt Preben Eriksen. Bent Cavour Nielsen og Arne Klintbøl blev valgt som bestyrelsessuppleanter.