Et historisk tilbageblik - Side 7

Artikelindeks

Pr. 1 januar 2016 blev der dannet en ny pensionistfraktion under CO 10, bestående af Seniorforeningen Told og Skat, Politipensionisterne, Seniorgruppen i foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat, Statspensionistforeningen af 1945, enkeltmedlemmer og små etatsorganisationer og Pensionistgruppen i Centralforeningen af Stampersonel, ialt 6321 medlemmer.

Bjørn Wikkelsøe, Told og Skat, blev valgt som formand, næstformand John Jensen, Politipensionisterne, øvrige bestyrelses -medlemmer, Arne Haugaard, Forsvarets Civil Etat, Flemming Schandorff, Statspensionistforeningen af 1945 og Steffen Lund, tekniske og administrative tjenestemænd.
Kontingentet til CO 10,kr. 55.-kr administreres for alle af Politipensionisterne. Ingen yderligere kontingenter. Administrative udgifter afholdes af de enkelte foreninger.
Fraktionen har 4 repræsentanter i CO 10´s repræsentantskab.

Hovedbestyrelsesmøde den 15.3.2016 i Odense. I sekretærens fravær skrev formanden konklusionsreferat. Medlemstilgangen havde kun været 26 i 2015. Ny kredsformand for kreds 8, Christa Zabel, blev budt velkommen. Der blev vedtaget ændring af medlemstilskud til kr. 40.-kr Der blev udarbejdet forslag til ændring af honorarer til forelæggelse på generalforsamlingen 2016.

Generalforsamling den 11. april 2016 i Odense.
Formanden, John Jensen, medlemsekretæren, Finn Baad, revisor, Hans Flügge og revisorsuppleant, Leif Christensen blev genvalgt. Et forslag om, at der skulle optages en suppleant fra en kreds, hvor kredsformanden havde fået en særlig post i hovedbestyrelse, blev trukket til yderligere overvejelse. Ændring af diæter fra kr. 190.- til 200, kredsformændenes tilskud fra kr 1000.- til kr. 1500.- og formandens, næstformandens, kassererens og medlemssekretæren fra kr. 4000.- til kr. 5000.- blev vedtaget.