TILBUD: Indmeldelse i Politipensionisternes Landsforening fra d.d. vil være kontingentfri resten af 2022, og vil derfor først blive opkrævet kontingent i 2023.
Med venlig hilsen
Medlemssekretæren

Forsiden

Om Politipensionisterne

Om Politipensionisterne

Seneste nyt i hovedorganisationen

Seneste nyt i hovedorganisationen

NYHEDSBREV 6 september 2022

Hovedbestyrelsen i Politipensionisternes Landsforening afholdte hovedbestyrelsesmøde den 6. og 7. september 2022 i Fredericia, hvor der bl.a. blev drøftet følgende emner:

 

 

 

Find det her...

Indmeldelse-udmeldelse m.m.

Indmeldelse-udmeldelse m.m.

Find det under
linket
Ind/ud-meldelse/Ændring

 • Jeg vil indmeldelses i politipensionisterne
 • Jeg vil udmeldelses af politipensionisterne
 • Jeg er flyttet og har en adresseændring
Organisation

Organisation

Find her:

 • Vores historie
 • Historisk tilbageblik
 • Det startede som en tanke
 • Aktiviteter, møder, generalforsamling m.m.

Find det her...

Kredsene

Kredsene

Find her:

 • Kredsene 1 - 12
 • Hvilke kommuner er i de enkelte kredse
 • Evt. link til deres hjemmeside
 • Evt. oplysning om bestyrelse m.m.
 • Evt. arrangementer i kredsen og andre oplysninger

Find det her...

Referater

Referater

Find her:

 • Referater fra generalforsamling
 • Referater fra hovedbestyrelsesmøder
 • Referater fra FU-møder

Find det her...

Oplysninger til dig

Oplysninger til dig

Find her:

 • Find Løntabel her
 • Læs om OK 18 her
 • Evt. andre oplysninger

Find det her...

 

Seneste nyt fra kredsene

 • Nyt fra kreds 1
 • Nyt fra kreds 2
 • Nyt fra kreds 3
 • Nyt fra kreds 4
 • Nyt fra kreds 5
 • Nyt fra kreds 6
 • Nyt fra kreds 7
 • Nyt fra kreds 8
 • Nyt fra kreds 9
 • Nyt fra kreds 10
 • Nyt fra kreds 11
 • Nyt fra kreds 12