• Hjem
  • Ind/ud-meldelse/Ændring
  • Udmeldelse
§ 5 UDMELDELSE.

Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
Udmeldelse af lokalforeningen/klubben sker i henhold til deres vedtægter. Udmeldelse af landsforeningen og lokalforeningen/klubben registreres ved gensidig underretning.

Anfør dit fulde navn
Eksempel 121250-1611
Når du udfylder indmeldelsen og sender den, acceptere du dermed, at dine oplysninger sendes og lagres på vores server.