Referat fra bestyrelsesmøde kreds 7, den 2. februar 2023

Sydsjælland og Lolland-Falster Nyråd 23. januar 2023
Referat fra bestyrelsesmøde den 02. FEB 2023

Til kredsbestyrelsen.

Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2023 kl. 1000 hos Peter Møller Sørensen, Kjærsvej 47, 4220 Korsør

Deltagere: Arne Holdensen, Jørgen Brædder, Peter Møller Sørensen, Bonnie Ludvigsen, Mogens Larsen og Hilmer Ringer.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde med evt. opfølgninger.
a. Fællesaktivitet sommeren 2023

3. Meddelelser fra
a. Formanden
i. Møde med Politiforeningen
ii. Nyt fra PL:
HB møde den 9. marts 2023 i Odense – dagsorden endnu ikke modtaget
Stigning på 1,48% + 0,14 % reguleringsordning pr. ¼ 2023, Pr. 1/10 2023 pensionsstigning på 0,35%
iii. Lån&Spar medlemsfordele. PL accepterer afgørelsen om at kun aktive og passiv/passiv+ medlemmer af PF er berettigede til medlemsfordele.
iv. 857 passiv+ og 1403 på passivordningen. I alt 2.260 er medlem i ordningerne
v. Landsforeningen og PF holdt møde og enig i at samarbejde i de kommende OK24 forhandlinger.

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer / lokalforeningerne.

Peter fortalte om generalforsamling den 24. JAN 23, hvor der med lidt besvær blev valgt en ny kasserer.
De planlægger en tur med orange DSB-billet til København.

Bonnie berettede om julefrokost med god deltagelse.
I januar var planlagt tur til Politimuseet. Aflyst p.g.a. dårlig tilslutning.
14. FEB holdes generalforsamling.
I marts holder Martin Q. Magnussen foredrag om tyverier af dokumenter fra besættelsestiden.

Mogens fortalte om en tur til Femern byggeriet, hvor Prior engageret fortalte om arbejdet.
Foreningen har indtil nu betalt for lån af Seniorklubbens lokaler på Mercur Plads. Det skal de ikke mere. Nu er stedet kommunalt og de skal selv booke plads.
Den 17. FEB var der indkaldt til generalforsamling. Den er nu udsat til den 24. FEB på grund af et medlems bisættelse den 17. ds.

Jørgen fortalte om en tur i AUG til Storstrømsbroens Byggepolads.
I OKT var der en tur i Søllested Bio og i DEC blev holdt julefrokost.
23. MAR holdes generalforsamling.
Foreningen har 52 medlemmer.
Flere medlemmer er træt af rundsending for IPA. Så det sker ikke mere.

Hilmer berettede om en tur i maj måned til Københavns Politis hesteafdeling, der ligger i Kongelunden på Amager.
I AUG var der en tur til Femern byggepladsen, hvor Jørgen Prior begejstret berettede om konstruktionen.
I OKT var der Bowl & Spis i Vordingborg
2. DEC var der julefrokost i vores nye tilholdssted Vintersbøllehallens cafeteria, som et par af vores medlemmer har skaffet adgang til.
Generalforsamling holdes den 21. FEB.

4. Økonomi
Jørgen har fremsendt udkast til årsregnskab 2022.
Underskud på kr. 7.107.
Vi vil modtage kr. 50 pr medlem. Besluttet at sende kr. 35 per medlem til lokalforeninger.
Kørepenge til bestyrelsesmøder bevares ved samkørsel.
Kaffe og kage til bestyrelsesmøder betales af foreningen. Evt. frokost betales af deltagerne.

5. Kredsgeneralforsamling – sidste detaljer
Arne modtager tilmeldinger og meddeler til Camilla i ekspeditionen.
”vejviser” udpeges
Bestilling af kaffe/kage (Bonnie?)
Stemmesedler.
Gæster: Politiforeningen.

6. Landsgeneralforsamling 20. april: hvem deltager – samkørsel.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kredsen repræsenteres af kredsformanden og lokalforeningsformændene. Bonnie finder en stedfortræder.
Afgøres på vores generalforsamling.
Næstformand Hans Bondesen og kasserer genopstiller

7. Eventuelt
Næste møde den 08.06.23 kl. 1000 hos Bonnie i Næstved

Hilmer Ringer
referent

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.