Formand lokalforening Vordingborg

Hilmer Ringer,
Nørregade 19, 4760 Vordingborg.
mobil: 23 66 35 82.
Mail: hilmer@webspeed.dk

Referat fra ordinær generalforsamling kreds 7, lokalforening Vordingborg den 21. feb 2024

Nyråd d. 220224

Ordinær generalforsamling 2024 afholdt onsdag den 21 feb. kl. 1500 i Kantinen i Vintersbølle Hallen.

Til stede: 27 medlemmer – vi er 43 i det hele.

1. Valg af dirigent – Kurt Løj valgt
Han oplyste, at GF var lovligt indkaldt.

2. Godkendelse af fuldmagter – ingen

3. Formandens beretning
Jeg kan starte med den gode nyhed, at vi i det forløbne år ikke har modtaget meddelelse om, at vi har mistet et af vores medlemmer.
Efter sidste års generalforsamling lagde vi, den 23. maj, ud med et besøg på Næstved Automobilmuseum og efterfølgende hyggeligt haveparty med grill og våde vare hos Annette og Knud Mathiesen.
Det blev ikke det store tilløbsstykke. Vi var i alt 12 – inclusive 3 partnere. Men vi havde en god dag på museet og jeg fandt ud af, at jeg også var kommet på museum. Ud over alverdens køretøjer var der også en masse fotos. På et par fotos var jeg med i forbindelse med Dronningens besøg i Vordingborg i sidste årtusinde. Det blev ikke til haveparty på grund af regnvejr. Men så var det heldigt, at vi ikke var så mange og vi hyggede os hos Annette og Knud.
Den 30. AUG holdt vi for første gang petanque ved Vintersbøllehallen og vi var 17 deltagere. Udmærket bane og en af de lokale forsøgte at lære os de ”rigtige” regler. Så må vi se, om vi kan huske dem i år. Afslutning i kantinen.
Den 09. OKT havde vi et af de sikre træf – Bowl & Spis. Vi skulle være 20 til bowling, men var kun 19. Ove Christoff havde glemt sin deltagelse og var nu på jagt i Sverige! 22 deltog i det stegte flæsk.
Ingolf toppede som sædvanlig i scoren.
Vores største hit – julefrokosten – samlede – efter 2 afbud på dagen 30 deltagere og vi havde en hyggelig aften Vintersbølle Hallens kantine, hvor vi føler os meget velkomne.
Vi har for nylig holdt bestyrelsesmøde og drøftede det kommende år aktivitet. Ove Møller foreslog et besøg hos Flådestation Korsør i maj måned og har rettet telefonisk henvendelse. Men grundet den militære situation tager de ikke mod besøg. De henviste til åbent hus den 24. aug.
Så måske bliver det til et nyt besøg hos Femern Projektet. Dernede sker der jo en masse ting.
Hvis nogen af jer har et forslag til aktivitet i maj måned, så sig endelig til efter min beretning.
I august bliver der et petanque-stævne
I oktober bowl & spis og november julefrokost.
Leif Nygaard er ikke på valg i år som kasserer, men han har meddelt, at han til næste generalforsamling ikke genopstiller til bestyrelsen. Så til næste år, skal vi have et nyt bestyrelsesmedlem og en ny kasserer.
I den forbindelse vil jeg lige gøre opmærksom på, at kun medlemmer i Politipensionisternes Landsforening kan vælges ind i vores bestyrelse. Det står i vores vedtægter og er en naturlig konsekvens af, at vi blev oprettet som en underafdeling i Politipensionisterne Kreds 7. Jeg er som formand automatisk med i kreds 7.s bestyrelse.
Endnu en gang skal jeg opfordre alle, der har mulighed for det, til at indmelde sig i Politipensionisternes Landsforening. Det koster kr. 200 og giver automatisk skattefradrag.
Det er Politipensionisterne, der via CO10 kan kæmpe for vores pension. Den mulighed har Politiforbundet ikke på vores vegne.
Ved de for nylig afsluttede lønforhandlinger i staten blev der vedtaget en lønstigning på 8,8 % over en 2 årig periode.
Det betyder, at såfremt anbefalingen følges, reguleres Tjenestemandspensioner samlet med 7,4%, fordelt således:

Pr. 1. april 2024 med i alt 5,89% (generelle stigninger 4,83% + reguleringsordning 1,06%)
Pr. 1. april 2025 med i alt 1,31% (generelle stigninger 1,27% + reguleringsordning 0,04%)
Pr. 1. november 2025 med i alt 0,20% (alene generel stigning)
De sidste 1,4 %, har vi som pensionister, desværre ikke glæde af.

Jeg vil afslutte beretningen og opfordrer til at I komme med bemærkninger.

Beretning godkendt uden bemærkninger

4. Kasseren aflagde regnskab – godkendt
Salto kr 11.942,29

5. Indkomne forslag - ingen

6. Fastsættelse af kontingent
Fastholdelse af 100 kr – hvis man er medlem af hovedforeningen (som er 200 kr) og kr. 150 for andre.

7. Valg til bestyrelse og suppleant
Hilmer valgt med applaus
Ove Møller valgt med applaus

8. Valg af revisor
Helge genvalgt med applaus

9. evt.
Der blev forespurgt, om nogen havde ønsker til en ”tur” til maj, da flådestationen ikke vil se os i krigstid.
Hørte 2 tale om Stevnsfortet.

Der blev drukket kaffe, spist kage – og hygget.

/ahy

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...