Et historisk tilbageblik - Side 6

Artikelindeks

På et forretningsudvalgsmøde den 8. marts 2010 orienterede John Jensen om sammenlægningen af CO II og OC til CO 10 med Peter Ibsen som formand. HB blev forelagt, at kredsformændene skulle have et beløb på kr. 1000.- til udgifter i foreningssammenhæng.

På generalforsamling den 4. april 2011 i Ældre Centret i Odense blev der for første gang afholdt foredrag ved militæroverlæge Arne Skipper.
På hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober 2011 i Ældre Centret i Odense blev det meddelt at alle 12 kredse nu havde dannet foreninger. Økonomien tillod, at hver kreds blev tildelt kr. 1200.- til kredsens arbejde.

Hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. oktober 2012 på Bogense hotel. Svend Sandberg startede debatten om ændring af kørekortreglerne vedr. 70-års grænsen.
Hovedbestyrelsesmøde den 16. februar 2015 i Ældre Centret i Odense. Formanden meddelte, at kassereren, Bent Cavour Nielsen, var afgået ved døden i december 2014.
Til generalforsamlingen 2015 vil der blive fremsat forslag om at opdele kassererposten i 2 dele, 1 kassererdel og en medlemsdel.

Den 24. februar 2015 besluttede SC på et repræsentant- skabsmøde at lukke foreningen med udgangen af 2015, da så mange af de tilsluttede organisationer besluttede at melde sig ud, at det ikke kunne svare sig økonomisk at opretholde foreningen. På et repræsentantskabsmøde i november 2015 vil der ske en fordeling af formuen i forhold til medlemstal for de p.t. tilsluttede foreninger.

Generalforsamling den 23. marts 2015 i Odense. Kassererposten blev opdelt i en post som hovedkasserer, hvortil Poul Erik Jørgensen, kreds 11 blev valgt, mens Finn Steen Baad, kreds 8, blev valgt som medlemssekretær. Kreds 3 fik ny formand, Hans Jørgen Blicher Lauritzen. Der var foredrag om H.C. Andersen og Odense, af skuespiller, Torben Iversen.
Den 31. december 2015 lukkede SC definetivt og formuen blev fordelt mellem de tilbageværende foreninger.