Et historisk tilbageblik - Side 3

Artikelindeks

I tiden omkring oprettelsen af Landsforeningen afholdtes der ganske mange bestyrelsesmøder. Medlemshvervningen var et stort emne, og der blev arbejdet på at oprette lokale klubber. Hvor svært det var, kunne Harald Olesen fortælle om. Han lavede en aftale med Odenses Politiforening om et orienteringsmøde for pensionister. Han mødte troskyldigt op til den aftalte tid. Den eneste, der var mødt, var enken efter en pensioneret politimand. De drak en kop kaffe sammen, og så rejste han hjem igen.
Københavns Politiforening ville ikke overføre vores medlemskartotek til PC. Man ville i stedet sende skrivelser ud til pensionister, hvor man anbefalede indmeldelse i Landsforeningen. En tilsvarende ordning blevet aftale med DK på landsplan. Der blev derfor besluttet at anskaffe EDB-udstyr samt konsulentbistand til et beløb af kr. 35.000.- Kontingentet var kr. 80.- ved indmeldelse før første, kr. 60.- fra 1. april til 1. juli og kr. 40.- fra 1. juli til 31.12. Fremover ville alle girokort blive udskrevet i det ny EDB-system og beløbet vil være skattefrit.
Diæter blev fastsat til kr. 150.- pr. døgn. Rejseudgifter til billigste rejse med DSB på II klasse.

Ordinær generalforsamling den 3. maj 1995 i Rigspolitiets marketenderi. Der var oprette nye lokalklubber i Svendborg, Lolland-Falster og Esbjerg var stærkt på vej. Harald Olesen havde været rundt i kredsene for at skabe interesse om Landsforeningen, men kunne fortælle, at det var svært at få pensionisterne til at melde sig ind.
Der blev vedtaget kontingentstigning til kr. 120.-

SC fyldte 50 år den 22. september 1995.

Vedtægtens § 3 blev ændret, så der nu kunne optages medlemmer tjenestemænd fra politi – og domstolsforeningen.
I anledning af Dansk Politis Pensionistforening Jubilæumsreception den 18. december 1998 på Københavns Politigård var 55 navngivne personer og organisationer var indbudt.
På et bestyrelsesmøde den 26. maj 1999 meddeltes det, at formanden, Preben Eriksen, var død den 6. maj 1999. Bestyrelsen konstituerede sig herefter således. Formand, Hans Jørgen Poulsen, Aalborg – Næstformand, Erling Keller, Ribe, – kasserer, Bent Cavour Nielsen, København, – sekretær, Arne Klintbøl, Frederiksberg, – bestyrelsesmedlemmer, Hans Kloch, København, – Henrik Prier Jensen, Lolland/Falster, – Børge Barret Thomsen, Aarhus.