Julenyhedsbrev

 JuleNyhedsbrev.

 

2023 er ved at gå på hæld og det er tid til at se tilbage på året som er gået.

Politipensionisternes Landsforening har løbende arbejdet på at varetage vores medlemmers interesser, primært på det sociale og økonomiske område, bl.a. gennem velgennemførte medlemsarrangementer og sammenkomster samt udøvelse af vores forhandlingsret ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Vi har samtidig arbejdet på at udvikle samarbejdet med Politiforbundet gennem konstruktive møder med Forbundets formand og næstformand.
Det har bl.a. udmøntet sig i en revideret og forbedret samarbejdsaftale og et mere formaliseret samarbejde mellem de lokale politiforeninger og Landsforeningens lokalkredse, alt sammen til gavn for nuværende og nye medlemmer i begge organisationer.
Vi har endvidere samarbejdet omkring udbredelse af fordelene ved at være en del af en faglig organisation gennem et medlemskab.

Som nævnt står overenskomstforhandlinger – OK24 – for døren. Politipensionisternes Landsforening har i den forbindelse arbejdet hårdt på at få vores krav om en mere retfærdig regulering af tjenestemandspensionen gennemført. Dette er bl.a. sket i samarbejde med andre organiserede pensionistgrupper i CFU.
Forhandlingerne gennemføres for Landsforeningens vedkommende gennem vores tilknyttede centralorganisation, CO10 og går i gang i foråret 2024.
Kravene har været fremført ved tidligere overenskomstforhandlinger uden at blive imødekommet, men vi har en klar forventning om, at chancen for succes i forhandlingerne denne gang er større end tidligere. Vi sætter vores lid til at vores modpart, Medarbejder-og Kompetencestyrelsen er lydhør overfor vores krav, og at forhandlinger med CFU fører til et godt resultat for landets tjenestemandspensionister.

Og når man ser tilbage på den senere tids politiske forhandlinger og resultater omkring skattereform, finanslov og trepartsforhandlinger, hvor Danmarks 1,2 millioner pensionister bestemt ikke er blevet tilgodeset, er det på sin plads, at der snart sker noget på dette område.

PENSIONISTER HAR OGSÅ KRAV PÅ AT KUNNE FASTHOLDE KØBEKRAFT OG VELFÆRD !!!

Med disse ord vil jeg takke alle Medlemmer, Hovedbestyrelse og Samarbejdspartnere for året som er gået og ønske alle og deres nærmeste

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR.

Mogens Winding
Formand for Politipensionisternes Landsforening.