Resultat af OK 24 forhandlinger, 15. april 2024

Dato: 15. april 2024

NYHEDSBREV

CO10 har her til morgen, den 15. april 2024, meddelt, at alle CO10,s tilsluttede organisationer har godkendt resultatet af OK24 forhandlingerne.

Det betyder, at følgende aftaleresultat herefter er en realitet:

Den økonomiske ramme (procent af løn pr. 31.03.24)

Procent

1.        april 2024

1.        april 2025

1.        november 2025

I alt

Generelle Lønstigninger

4,83%

1,27%

O,2O%

6,30%

Andre Formål

0,11%

0,89%

-

1,00%

Skøn for Reguleringsordning

1,06%

0,04%

-

1,10%

Skøn for Reststigning

0,00%

0,40%

-

0,40%

Økonomisk Ramme

6,00%

2,60%

0,20%

8,80%

Herudover er det, af interesse for tjenestemandspensionisterne, aftalt at genoptage forhandlingerne i slutningen af 2025, hvis det viser sig, at den private lønudvikling er ændret markant i forhold til den offentlige lønudvikling, såvel i positiv som i negativ retning.

Som det fremgår, udmøntes den største stigning i tjenestemandspensionen pr. 1. april 2024 med en samlet stigning på 5,89%.
Udmøntningen forventes at ske pr. 1. juni 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024.

Den samlede stigning i tjenestemandspensionen for hele den 2-årige periode er på 7,4%.

For en tjenestemandspensionist, der er pensioneret fra lrm. 29, skalatrin 42, betyder det en krone/øre stigning på ca. kr. 1400,- pr. mdr. før skat.
For en tjenestemandspensionist, der er pensioneret fra lrm. 35, skalatrin 48, betyder det en krone/øre stigning på ca. kr. 1700, pr. mdr. før skat.

Der kan henvises til CFU,s løntabel for 2023, for øvrige lrm./skalatrins beregninger.

Alt under forudsætning af, at aftaleresultat efterfølgende godkendes af et samlet CFU.

For øvrige oplysninger – henvendelse til Politipensionisternes Landsforening.

 Politipensionisternes Landsforening.
Tlf. 41 27 22 07