Virtuelt møde med politiforbundet 20. maj 2021

Emne: Virtuelt møde med politiforbundet torsdag d. 20.maj 2021 kl. 1130.

Deltagere: Politiforbundet: forbundsformand Heino Kegel, næstformand Claus Hartmann og administrationschef Bjarke Hauerslev Müller.
Politipensionisterne: formand Finn Steen Baad og næstformand Hans Agerbo Jensen.

Claus Hartmann bød velkommen til mødet hvorefter forbundsformanden udtrykte ønske om, at vi i fællesskab nåede frem til en samarbejdsform omkring de påtænkte nye medlemsformer for passive medlemmer.

Claus Hartmann redegjorde for overvejelser med det passive medlemskab.  Dels var der modtaget mange henvendelser hvert år fra tidligere kolleger, der ønskede at bevare et medlemskab og dels er der store omkostninger med at producere Politibladet. Bladet er hidtil blevet udsendt gratis til politipensionisterne.

PL spurgte om de nye medlemskaber kunne opdeles sådan, at der var en gruppe for tjenestefrit personale og en anden gruppe for pensionister.

Politiforbundet repræsentanter svarede, at det ikke var en mulighed.

Bjarke Hauerslev Müller omtalte FH-Pluskortet og fortalte om dets muligheder. Kortet er nu udleveret til 19 fagforbund med ca. 800.000 medlemmer. Der er 1300 rabataftaler og den aftalte rabat afregnes straks ved købet. Han vurderede, at en familie med et gennemsnitligt forbrug sparede 5.000 til 7000,-kr. årligt med Pluskortet.  Der er ikke noget gebyr på kortet.

Det blev aftalt, at der efter Politiforbundets kongres og umiddelbart efter sommerferien skal afholdes fællesmøde samt halv årlige møde fremover.

Der indgås en opdateret samarbejdsaftale samt en dataaftale, der gør det muligt at udveksle oplysninger om antal medlemmer.

Endvidere sender PL en liste med mindst en kontaktperson i hver kreds, sådan at Politiforbundet ved udsendelse af materiale til kommende pensionister også kan underrette om kontaktperson i den enkelte kreds.

Politiforbundet afholder konstituerende HB-møde i Vejle d. 19. august og har derfor ikke mulighed for at redegøre for de nye medlemsformer på PL.s generalforsamling samme dag.

Politipensionisterne afholder HB-møde i Odense d. 5. august. Der er efterfølgende sendt invitation til Politiforbundet, som derved får mulighed for at redegøre for de nye medlemsformer.

 

26.05.2021/Hans Agerbo Jensen, ref.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

”Den naturlige fortsættelse af fagforening når du bliver pensioneret” 

Årligt kontingent er 180,00 kr. (fradragsberettiget)

  

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...