Hillerød lokalforening, kreds 9

Hillerød Politis Senior Klub

HPSK – eller Hillerød Politis Senior Klub, – en forening med både fagligt og socialt islæt, idet vi både har haft foredrag af afgåede politikollegaer og ”arbejdsramte” ditto, men efterhånden har vi erfaret, at vi ikke har så meget brug for at få at vide, hvad der sker i politiet i dag, idet det er noget, alle til stadighed kan følge med i dagspressen.

Jeg kom til foreningen i 2009, og da jeg havde tilbragt hovedparten af min polititjenestetid på Hillerød Politistation, var det ret naturligt ”at falde ind” blandt ”gode, gamle kollegaer.”

Foreningen består af omkring 50 medlemmer.

Foreningen afholder 3-4 årlige arrangementer og en forårstur, og ved alle arrangementerne er det ”tilladt” at tage sin eventuelle ledsager med. Som oftest er det til en aften med spisning ledsaget af et foredrag, et bankospil, en vinsmagning eller ”bare” en aften, hvor vi træffes og hygger os sammen.

Vores gennemsnits deltagerantal ligger på omkring +40 personer.

Ved min start var der ikke så mange, som benyttede sig af deres computere, men vi fik hurtigt etableret en hjemmeside sideløbende med Politipensionisterne kreds09’s, og det varede da heller ikke lang tid før, at vi havde fået alle med, så vi i dag udelukkende benytter hjemmesiderne samt mail til hhv. oplysninger om foreningens aktiviteter og arrangementer samt tilmeldingsmulighed til samme.

Vi har i de to sidste år med stort udbytte benyttet os af et samarbejde med IPA-Hillerød ved f.eks. vores forårstur og bankoaften, hvor vi har været 40-45 personer hver gang.

Vi har bl.a. haft lokale, mere eller mindre professionelle foredragsholdere, som har fortalt om deres liv i lokalsamfundet.

Vi har haft tidligere pd. Hanne Bech Hansen, tidligere chef for drabsafdelingen Ove Dahl og chefpolitiinspektør Kai Vittrup, til at fortælle om deres politikarrierer. Tidligere sportskommentator Poul Erik Andersson fra DR/DK4 er også blandt vore tidligere foredragsholdere.

Alt i alt en meget aktiv forening, som har sit ”hjemsted” i kantinen på Hillerød Politistation, og hvor vi sender en stor tak til stationens personale samt køkken for deres velvillighed til ”at huse” os ved vores arrangementer.

Ny tilgang til foreningen var dog ønskelig, så foreningen kunne fortsætte, når vi ikke er der mere, men tilsyneladende har nutidens ungdom ikke ”tid” til socialt samvær på samme måde, som ”vi gamle” har oplevet det?​

//Ole Eriksen, sekretær/webmaster/arrangør

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...