Arrangementer kreds 6 2023/2024

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
VALGKREDS 6. FYN

Kære medlemmer

Til orientering
På et fælles bestyrelsesmøde mellem Politipensionisternes Landsforening vkr. 6 og Fyns Politis Seniorklub er der truffet aftale om at planlægge for fremtidige fælles aktiviteter for vores medlemmer.

I februar 2023 planlægges for heldagsudflugt til Koldinghus og politiskolen i Vejle.
Datoen er allerede nu berammet til den 22. februar så reserver dagen. Endelig indbydelse og program udsendes snarest muligt.

Til efteråret 2023 planlægges der for besøg hos den nye Letbane i Odense

Til foråret 2024 planlægges der for besøg hos Koldkrigsmuseet REGAN VEST atombunkeren ved Rold Skov i Nordjylland.

Endelig erindres der om Politipensionisternes Landsforening VKR 6. generalforsamling den 15. marts 2023, som det har fremgået af Politibladet.
Endelig indkaldelse med dagsorden og sted udsendes senere.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

p.b.v.

Hans Illum Hansen, formand.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...