• Hjem
  • Kreds 11 alt indhold

Kreds 11

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen

Kreds 11,København, har pt intet på denne side.

Egen hjemmeside her

Find det her...

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer i din kreds. Møder, udflugter, middage osv

Find det her...

Indkaldelser

Indkaldelser

Indkaldelse til møde, forsamlinger og lign.

Find det her...

Referater

Referater

Find diverse referater fra din kreds

Find det her...

Beretning generalforsamling kreds 11, den 5. februar 2023

Taastrup den 05-02-2023
Att. Kreds 11. Beretning – kredsgeneralforsamlingen 09-02-2023.

BERETNING.
Velkommen
Vi mindes de af vore medlemmer – der er døde siden sidst – æret være deres minde

Dirigent – bestyrelsen foreslår Hans Agerbo Jensen.

Endelig er vi ude af Corona pandemien – sådan da.

Den verden der er vores hverdag:
Krig i Ukraine
Inflation
Energikrise.
Bededag
Overenskomst på de private arbejdsmarked – vil være retningsgivende for de offentlig ansattes overenskomster i 2024 – med den høje inflation vi lever med – kan det blive svært at lande en overenskomst – der på den ene side forsøger at dække lønmodtagerne ind mod de værste virkninger af inflationen – men som på den anden side ikke river tæppet væk under dansk økonomi.

Pensionerne pr. 1. april 2023 - + 1,48 % - reguleringsordningen udløser 0,14 % - igen pr. 1. oktober 2023 + 0,35 %. –
I alt 1,97 % i 2023 – det kan ingenlunde dække en inflation på 8 %!!!!!!
Og så ikke et ord om hjælpepakker– det er fordelingspolitik – som vi med tjenepensioner ikke har særlig megen glæde af.
Overenskomster for de offentlig ansatte – herunder vores pensioner – i 2024 – det bliver ikke nogen nem omgang – eftersom nogle grupper (sygeplejersker m.fl.) håber på ekstraordinære store stigninger.

Vores pensionsinteresser varetages af Pensionisternes landsforening via CO10 – hvor man er i fuld gang med at udtage krav og ønsker til de kommende overenskomster – det er et stort ønske fra os – at alle elementer i den kommende løndannelse skal indgå som grundlag for beregningen af vores pensioner.
Samarbejdsaftale mellem Politipensionisternes landsforening og Politiforbundet i Danmark: Der er indgået en ny samarbejdsaftale – som knytter os tættere til Politiforbundet – det er vigtigt også for Politiforbundet – eftersom de og deres medlemmer en dag selv bliver pensionister.

Rekruttering af nye medlemmer til PL – herunder kredsene – er et vigtig emne – som vi i januar mødet rejste overfor Københavns Politiforeningen – som gerne i et samarbejde med politiledelsen må styrke aftrædelsessamtalerne for kommende pensionister med henblik på at blive medlem af PL – og de lokale pensionistklubber.
Lån og Spar: PL har forsøgt at sikre pensionisternes vilkår i Lån og Spar – her har Politiforbundet ikke været behjælpelige.
Politipensionisternes landsforening: Generalforsamling i Odense den 20. april 2024 – hvor vi bl.a. skal behandle to ændringsforslag til vedtægterne – Andre politirelaterede foreningen foreslås at kunne have indlæg på LP’s hjemmeside – og nedlægges en kredsforening (Bornholm vil nedlægge sig) kan medlemmerne blive medlemmer af en anden kredsforening.

ÆLDREBYRDE:
Tid efter anden hører man udtryk som ældrebryde – men er det rigtigt?
Ifølge en økonomiprofessor ved Århus universitet – er vi tvært imod nettobidragsydere til samfundsøkonomien i kraft af betalte personskatter – moms – afgifter – ejendomsværdiskatter – ejendomsskatter m.m.

BESTYRELSEN:
Tak til bestyrelsen – som består af repræsentanter fra Politiets seniorklub København – PET klubben – og Frederiksberg. Vi forsøger også at inddrage seniorklubben på politiskolen – for arbejdet i det forløbne år.

Ref. Søren D. Sørensen
Formand.

Har vi en ældrebyrde

Taastrup den 08-10-2022

Ref. Søren D. Sørensen

Politipensionisternes landsforening.

Kreds 11.

HAR VI EN ÆLDREBYRDE?

Gennem mange år har nogle talt om den såkaldte ældrebryde, som om det forhold, at vi fra 2002, hvor der var 750.000 borgere over 66 og til i dag, hvor tallet er 1,1 million borgere over 66 år. Især for så vidt angår ”belastningen” for samfundsøkonomien skulle det være eller blive et problem hævder nogle. Men ikke desto mindre har en økonom var Århus universitet for flere år siden regnet sig frem til, at takket  være pensionisternes betaling af personskat, ejendomsskatter, energiafgifter (topaktuelt i tiden), moms (endnu mere aktuelt i tiden, hvor staten øger sine indtægter fra momsen fordi den beregnes som en fastprocentdel af den stigende grundpris på energien), moms på fødevarer (også her tjener staten på de stigende grundpriser), kopskat af private pensionsordninger og formueskat, er pensionisterne rent faktisk nettobidragydere til samfundsøkonomien.

Med andre ord behøver vi pensionister ikke at gå rundt med hovedet under armen i forhold til de øvrige befolkningsgrupper, men kan med fuld ret kræve vores andel af velfærdssamfundets servicetilbud.

Desværre udvikler vilkårene for pensionistgenerationerne sig ikke helt så positivt, når det gælder de basale velfærdsydelser. Således fik ældre p 80 eller derover i 2008, som har behov for både personlig pleje (hjælp til bad, komme ind og ud af sengen, blive klædt på etc.) og praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og hjælp til mad) i gennemsnit tildelt to timer og tre kvarters hjælp om ugen, men nu er der skåret ca. en time om ugen af hjælpen. Hertil kommer at andelen af ældre over 80 år, der er visiteret til hjemmehjælp, er faldet markant. Ændring i procent: +80-årige hjemmehjælpsmodtagere – 17 pct. +80-årige som udelukkende modtager praktisk hjælp – 12 pct. + 80-årige som udelukkende er modtager af personlig pleje – 12 pct. + 80-årige modtagere af både praktisk hjælp og personlig pleje – 22 pct.

Men hvorfor nu denne udvikling, når Århus økonomen har regnet sig frem til, at vi pensionister er nettobidragyder til samfundsøkonomien. Svaret findes i omprioriteringen af samfundsøkonomien, hvor reguleringen er taget til i en grad, så bøde borgere og sagsbehandlere farer vild i reglerne og bureaukratiet er udvidet, så papirer og processer suger tiden og økonomien fra de varme hænder, der skulle yde der borgervendte service i dette tilfælde til pensionisterne.

Desuden har samfundet måtte dirigere en del af samfundsøkonomien over mod nye områder man helst ikke vil debattere. Når hertil kommer de afledte effekter af den pandemi vi har været/er udsat for, samt den eskalerende sikkerhedssituation i Europa, som kræver forøgede forsvarsudgifter over de kommende år, ja så udfordrer det den samlede samfundsøkonomi, der skal kunne bære velfærden.

Løsningen er måske at vende tilbage til en værdidiskussion og finde ud af, hvad velfærdsstaten skal og ikke skal. Hvis vi synes, at den skal en hel masse, så vil det koste en hel masse. Det ligger måske i kortene, at borgerne bliver nødsaget til at klare flere ting selv. Ikke kun på grund af manglende samfundsøkonomi, men i høj grad fordi der mangler arbejdskraft til de varme hænder. Det er en kendt sag, at der mangler sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, folkeskolelærere og børnepædagoger blandt andet fordi antallet af bureaukrater er steget og fordi erhvervsfrekvensen blandt nogle nye befolkningsgrupper er lavere en for den øvrige befolkning.

PENSIONEN.

Derfor betyder den pension som vi skal afholde de fremtidige udgifter med meget, som er godt beskrevet af landsformanden for Danske Politipensionisters landsforening i sidste nummer af Dansk Politi. Vi glæder os i den sammenhæng over det tættere samarbejde, som er etableret mellem Politiforbundet og Politipensionisternes landsforening, der via CO 10 har forhandlingsretten til de fremtidige pensioner.

Min opfordring til alle nuværende tjenestegørende i Politiet, at de, når de bliver pensionister, melder sig ind i Politipensionisternes landsforening for herigennem at have indflydelse på deres fremtiden pensions vilkår, Ydermere, at man melder sig ind i den lokale politipensionist klub, hvor man kan pleje sit lokale netværk og have hyggelige timer sammen med kolleger.

Kredsbestyrelsen kreds 11

584411Kredsformand
Søren D. Sørensen
tlf 40420362
mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...