Det begyndte som en tanke - Landsforeningen

Artikelindeks

Landsforeningen.

Da Harald Olesen blev pensioneret førte hans tanker ham tilbage til arbejdet med pensionssagerne, og tanken om at samle pensionisterne i en eller anden form for socialt fællesskab opstod.
Han talte med en kollega, Ivar Mortensen, der var pensioneret fra Københavns Politi, og som havde startet en klub for pensionisterne i København.
Harald Olesen fik den tanke, at der måske kunne laves noget tilsvarende på landsplan. Resultatet blev, at han fik samlet en lille gruppe på 5-6 mand – husker ikke alle deres navne, men den ene var Preben Eriksen fra Gladsaxe Politi (død nu).
Han har ihærdigt forsøgt at genkalde sig de øvrige, men han kan ikke komme på nogen navne, og han har ikke noget skriftligt liggende.
Gruppen blev enige om, at man skulle prøve at animere de lokale politiforeninger til at oprette klubber for deres pensionerede kolleger. De tog kontakt til politiforbundet og fik lov at holde vores møder i dér, og fik samtidig tilsagn om, at man ville anmode tillidsmændene i lokalforeninger om at være behjælpelig med at danne lokale foreninger, der jo skulle være basis for at etablere en landsforening.
Harald Olesen kan huske, at han i den forbindelse var i Odense for at holde et orienteringsmøde, som var indkaldt af Odenses politiforening, for at etablere en lokal pensionistforening.
– Jeg mødte troskyldigt op til aftalte tid, og det var forbavsende, hvad der var fremmødt:
Der var én, nemlig enken efter en pensioneret politimand. Det var hyggeligt nok, vi fik en kop kaffe. Og så tog jeg hjem igen.
– Det tog jo noget af pippet fra en, at interessen ikke var større, husker han.
Kort tid efter flyttede han til Assens og mistede forbindelsen til gruppen.
De havde aftalt, at Preben Eriksen skulle fortsætte arbejdet som primus motor i stedet for ham selv, men han fik aldrig senere fulgt op på det. Han ved dog, at Aalborg var et af de steder, hvor man hurtigt fulgte op og fik etableret en pensionistforening via daværende tillidsmand Hans Jørgen Poulsen, der senere blev en meget aktiv formand for Aalborgs pensionistforening.

Etableringen.

Harald Olesen har en erindring om, at både Dansk Politiforbund og Dansk Kriminalpolitiforening økonomisk støttede etableringen af en landsdækkende pensionistforening.
– 1.500 kr. fra den ene, og nogle tusinde fra anden – men detaljerne om projektet fortaber sig noget.
– Og det irriterer mig, at jeg aldrig har fået fulgt op på det, når jeg nu havde fået sat skub i det, siger en ærgerlig Harald Olesen.
Han mener dog, at det stiftende møde antagelig fandt sted den 1. februar 1995.
Det er så 20 år siden til næste år, men den første tanke hos ham opstod i 1990, altså for 25 år siden i 2015.
– Det tager jo tid at få en tanke ført ud i livet.
Harald Olesen beklager, at han ikke kan komme med de forløsende ord om stiftelsen af Politipensionisternes Landsforening, men mener, at der må ligge nogle referater et eller andet sted om den forening, som han for 2-3 år siden blev udnævnt til æresmedlem af.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...