Et historisk tilbageblik - Side 2. Den 21. oktober 1993 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling

Artikelindeks

Den 21. oktober 1993 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af forannævnte vedtægtsændringer. Forslaget om en landsforening blev vel modtaget af mødedeltagerne. Der have været en udgift på kr. 8.750.- til materialer. Beløbet blev af betalt af PD og DK i fællesskab. Den nye vedtægt blev udsendt til samtlige medlemmer med opfordring til at medvirke til hvervning af nye medlemmer til landsforeningen, hvor man satsede på en første ordinær generalforsamling på Fredericia Politigård den 21. april 1994. Vedtægten åbnede mulighed for at oprette valgkredse.

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING AFHOLDT SIN FØRSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 21. APRIL 1994 PÅ POLITIGÅRDEN I FREDERECIA.

Formanden, Preben Eriksen meddelte, at fjernelsen af samordningsfradraget havde vakt røre. Valgkredsene havde problemer med mødedeltagelse til delegeretmøder. Alexandersen, Aarhus var uforstående over for den ringe tilslutning til Landsforeningen i Aarhus.
Harald Olesen, Assens, var enig med flere i, at pensionerede kollegaer ved afgang fra PD og DK automatisk skulle overføres til Landsforeningen.
Der var gang i oprettelse af nye lokalklubber i hele landet.

Der blev vedtaget, at indmeldelse kunne ske direkte og ikke nødvendigvis via en lokalforening.
Formanden, Preben Eriksen, blev genvalgt, og Bent Cavour Nielsen blev valgt som ny kasserer.
Landsforeningens første bestyrelse var herefter: Formand, Preben Eriksen, Søborg, næstformand, Harald Gravers Olesen, Assens, kasserer, Bent Cavour Nielsen, København, sekretær, Arne Klintbøl, Frederiksberg, bestyrelsesmedlemmer, Hans Kloch, København, Erling Keller, Ribe og Hans Jørgen Poulsen, Aalborg.
Valgkredsene: 1-Hans Kloch, 2+3-Arne Klintbøl, Frederiksberg, 4+5-Harald Olesen, Assens, 6+7-Erling Keller, Ribe, 8+9-Hans Jørgen Poulsen, Aalborg.
Medlemstallet den 22. marts 1994 var 1156 tjenestemandspensionister og 225 ægtefæller, ialt 1381 medlemmer.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...