• Hjem
 • Referater
 • Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2020, kreds 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2020, kreds 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 på Hjemmeværnsgården i Køge.

Dagsorden:

 1. Referat fra mødet september 2019
 2. Formanden orienterer:
 • Vi er pr. 31/12 2019 161 medlemmer, det giver 5 delegerede. Der er 3 døde Carsten Riis, Bent Bjerregård Mikkelsen og Bent Mølgård Jensen. På grund af sygdom stopper Finn Baad som formand til generalforsamlingen. På næste HB møde 26/2 2020 skal vi finde en anden.
 • Har fået afbud til generalforsamlingen fra Tommy Jørgensen, da han ikke kunne komme til Køge!
 • Også afbud fra Bjarne Lassesen
 • Der er pt ingen indkomne forslag
 1. Orientering fra kassereren
 2. Generalforsamling kreds 8
 • På valg er formanden, Carl Emil, Bruno og suppleanten Tommy Jørgensen
 • Fremtidens bestyrelse
 1. Generalforsamling i Landsforeningen 1. april 2020 i Odense
 2. Forårstur 2020 – Kastellet i København. Hvad skal der betales mv?
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

Deltagere: Christa Zabel – Lene Machholdt – Hans Draabe Jensen – Carl Emil Nielsen – Christian Harre.

Afbud fra Bjarne Lassesen og suppleant Tommy Jørgensen.

Formanden bød velkommen.

Ad 1: Formanden orienterede om BL.s bemærkninger til sidste referat fra 19. september 2019.

I referatet var der ikke anført hvem, der evt. havde været mod tilbagebetalingen af indbetalt beløb til forårsturen, kun at der ikke havde været konsensus om dette.

BL ønskede tilføjet, at han havde givet udtryk for, at skulle e´n have deltagerbeløbet tilbage, så skulle alle, der havde meldt afbud også.

Bestyrelsen tor det til efterretning.

Ad 2: Formanden orienterede om, at foreningen pr. 31.12. 2019 havde 161 medlemmer, hvilket giver plads til 5 delegerede til Landsforeningens generalforsamling den 01. april 2020.

Ad 3: Kassereren oplyste, at vi ved årets afslutning havde 202kr på kontoen, men at der nu efter tilskud fra Landsforeningen stod 7447,67kr. på kontoen.

Ad 4: Vores generalforsamling blev drøftet sammen med Bruno Juul, som bestyrelsen ville forslå som dirigent ved generalforsamlingen.

Ad 5: Generalforsamlingen i Landsforeningen 01. april 2020. Lene Machholdt kan ikke deltage.

Ad 6: Forårsturen til Kastellet blev drøftet, herunder formuleringen i forbindelse med betalingen for turen.

Det blev aftalt, at egenbetalingen skulle sættes til 175kr. pr. deltager. Dette for at forhindre, at ”kassen” blev tømt.

Udgiften til turen vil være 75kr. pr. deltager for rundvisningen og 150kr. pr. deltager for frokosten på Cafe Petersborg.

Ad 7: Næste møde. Det blev aftalt at sætte en dato ved Landsmødets generalforsamling den 01. april 2020.

Ad 8: Eventuelt – intet.

                                                                                                                                   REF/CEN

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...