• Hjem
  • Kreds 8 alt indhold

Indkaldelse til generalforsamling kreds 8 den 15, feb 2022

 Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening kreds 8. På grund af Corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021, hvorfor den afholdes sammen med generalforsamlingen for 2022.

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 1230 på Hjemmeværnsgården Køge, Københavnsvej 265, 4600 Køge.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal sendes på mail til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden vedhæftes.
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement (mad og drikke).

Ønsker man at deltage i spisningen SKAL tilmelding ske til Christa Zabel på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 42423355 senest den 7. februar 2022.

På foreningens vegne
Christa Zabel
formand

15. november 2021
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning for 2020 og 2021
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden for 2 år
b) Næstformanden for 1 år
c) Kassereren for 1 år
d) Sekretæren for 2 år
e) Bestyrelsesmedlem for 1 år
f) 1. suppleant for 1 år
g) 2. suppleant for 2 år
h) Revisor for 2 år
i) Revisorsuppleant for 1 år
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
9. Eventuelt
På foreningens vegne

Christa Zabel, formand

Ref fra generalforsamling kreds 8 den 26. feb 2019

Referat fra generalforsamling i Landsforeningen for Politipensionister, kreds 8, den 26. februar 2019 afholdt på Hjemmeværnsgården i Køge.

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte og gik straks over til dagsordenens punkt 1 – valg af dirigent. Formanden foreslog Bruno Juul, som blev valgt med akklamation.
Formanden overlod herefter generalforsamlingen til dirigenten, som takkede for valget. Efter at have konstateret – jfr. vedtægterne – at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, gennemgik han dagsordenen, som der ikke var bemærkninger til.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formandens beretning
4. Indkomne forslag / Forslag fra bestyrelsen
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen:
a) Formanden ikke på valg
b) Næstformanden på valg – Bjarne Lassesen er villig til genvalg
c) Kassereren på valg – Lene Machholdt er villig til genvalg
d) 1 bestyrelsesmedlem på valg – Bjarne Langholm ønsker ikke genvalg
e) 1 suppleant er på valg
f) Revisor ikke på valg
g) Revisorsuppleant er på valg – Peter Dangkel er villig til genvalg
8. Valg af delegerede til PL’s generalforsamling jf. PL’s vedtægter
9. Eventuelt
Ad 1: Bruno Juul valgt.
Ad 2: 1 gyldig fuldmagt modtaget.
Ad 3: Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Læs mere ...

På tur i Det Kgl Teater den 14. maj 2019

unnamed 1.jpg3På tur i det Kongelige

(Hvordan ser jeg foto i stor format)

 Solen skinnede på en dejlig forårsdag tirsdag den 14. maj 2019 hvor små 50 politipensionister var sat stævne ved det Kongelige teater for at få en "rejse bag facaden".

Vi blev delt op i 2 hold der blev ført rund i det gamle hus der siden 1748 har ligget på stedet. Teateret blev ombygget flere gange og det nuværende teater er fra 1857. Turen gik bl.a. forbi balkonsalen, der indeholder fantastiske lysekroner og et spejl i hver ende af salen - så synsforvirringen virker som uendelig. Balkonnen åbner et flot blik på det pt. meget rodede Kongens Nytorv og D'angleterre.

Vi fik en lang fortælling om selve teatersalen mens vi fra balkonnen så mod scenen, kongelogen og skuespillernes loge. Imponerende og flot. Videre gik turen ned og området bag scenen en gigantisk elevator, der kunne transportere de meget lange scenetæpper op og ned på lager, garderober, der kunne klappes ud til hurtig omskiftning, såfremt man havde forskellige roller eller blot skulle have en anden hat eller andet på, og ikke mindst "bag tæppet", hvor de forskellige dekorationer stod klar til at køre ud og ind.

Turen gik også forbi skrædderne, der sidder i to afsnit - et til herretøj og et til dametøj - til flere forestillinger bliver der som oftest syet 2/3 nye kostumer og 1/3 er genbrug - alt bliver syet unnamed 1.jpg 2med store lægge - så man nem og effektivt kan lægge ud eller ind afhængig af skuespilleren. 

Over alt i huset er der et leben - skuespillere og dansere løber rundt - der trænes og øves i små rum, der sys på tøj, der forberedes kulisser, der opsættes lys, der planlægges scene og og og - på de mange små kontorer administreres, planlægges og skrives - så man fornemmede at der skete noget forskelligt over alt.

Vores tur gik også ind på selv scenen - vildt at stå der og hvor må det være hårdt med spots osv. i ansigtet at skulle koncentrere sig og måske endda bare se noget ud mod publikum - spændende oplevelse og de gigantiske tæpper der kører frem og tilbage og op og ned.

unnamedVi kom også op i de kongelige gemakker. Huset er jo gammelt - men i det kongelige opholdsrum er en royal elevator. Elevatoren blev sat ind i 1942 efter kongen var faldet af sin hest og ikke kunne gå op ad trapperne - det var ikke særligt royalt at blive båret op - så elevatoren kom i stand. I kongelogen ses også en lille sideloge med 2 stole vendende mod publikum - et levn fra "gamle dage" hvor kongens kuske mv. var med i teateret - så skulle de agere "bodyguards" under forestillingen og sidde og kigge ud på publikum om der var god ro og orden - var der ikke det skulle de hurtigst muligt få kongen ud. Kong Frederik den 9 var meget orkesterinteresseret og selv dirigent - han kom ofte når orkesteret trænede - og så sad han skjult inde i den lille sideloge, lukkede det lille vindue op og nød orkesteret samtidig med han gav små tegn til dirigenten om han dirigeren.

Tak til det kongelige for en spændende rundvisning i et stykke dansk kulturhistorie - som vi alle skyllede ned med en frokost i Nyhavn i Fyrtøjet hvorefter alle kunne gå en tur i det dejlige vejr inden næsen atter gik hjemover.

God sommer til jer alle

Kredsbestyrelsen kreds 8

Formand:
christinazabelChrista Zabel,
tlf. 42 42 33 55,
Søvej 13, 4673 Rødvig


Mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næstformand:
Bjarne Villy Lassesen,
Tlf.: 25 50 00 74
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Marievej 11B, 2950 Vedbæk

Kasserer:
Christian Harre,
Tlf.: 40 86 96 29
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skovbrinken 3F, 4060 Kirke Saaby

Bestyrelsesmedlem:
Carl Emil Nielsen,
Tlf.: 29 90 45 92
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ørnekærs Vænge182, 2635 Ishøj

Bestyrelsesmedlem:
Hans Kurt Draabe Jensen,
Tlf.: 40 42 81 86
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Skolevej 38, 4000 Roskilde

1. Suppleant
Niels Mogensen,
Tlf.: 26 29 53 44
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Belsager 59, 2670 Greve

2. Supleant
Lars Bey-Vrist Poulsen
Tlf.: 40 85 27 26
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Helleristen 84, 4700 Næstved

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...