Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2020. Kreds 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2020 kreds 8 på Skolevej 38, 4000 Roskilde

  1. Velkomst
  2. Formanden orienterer
  3. Økonomi
  4. Generalforsamling kreds 8 16. februar 2021 på Køge Hjemmeværnsgård
  5. Forårstur 2021
  6. Næste møde
  7. Eventuelt

Deltagere: Christa Zabel – Lene Machholdt – Hans Draabe Jensen – Carl Emil Nielsen – Christian Harre.

Afbud fra Bjarne Lassesen og suppleant Niels Mogensen

Ad 1: Formanden bød velkommen og orienterede om Hovedbestyrelsesmødet den 15. september 2020 i Fredericia.

Nærmere fra dette møde kan læses i referatet på Politipensionisternes hjemmeside.

Ad 2: Formanden bemærkede, at det havde været et underligt år med aflysning af forårsturen til Kastellet, samt at det grundet coronaen ikke havde været muligt at afholde generalforsamling i landssammenslutning af Politipensionister som planlagt, ligesom vi heller ikke havde afholdt bestyrelsesmøder.

Formanden oplyste, at vi p.t. var 169 medlemmer i kreds 8, og at vi i 2021 ville modtage det sædvanlige tilskud pr. medlem fra Landsforeningen.

Ad 3: Kassereren Lene Machholdt oplyste at der  pr. 1.12.2020 stod 3697,67kr. på kontoen. Vores bank Nordea havde nu trukket et gebyr på 1000,00kr, således at der p.t. stod 2697,67kr. på vores konto.

Det var ikke muligt at undgå dette gebyr.

Formanden oplyste, at de der havde haft krav på, at få indbetaling tilbage til forårsturen 2019 til Det Kongelige Teater havde fået indbetalingen retur.

Dette gælder naturligvis også indbetalinger til forårsturen 2020.

Ad 4: Generalforsamlingen er fastsat til den 16. februar 2021 på Hjemmeværnsgården i Køge. Så må vi se om det kan lade sig gøre.

Lene Machholdt ønsker ikke at fortsætte. Christian Harre villig til valg til bestyrelsen. Bjarne Lassesen og Hans Dråbe villig til genvalg.

Vedrørende Bjarne Lassesens mail med  ønske om, at Formandens beretning blev udsendt til bestyrelsen inden generalforsamlingen udtalte formanden, at det var hendes beretning om foreningens virke, og at den aldrig tidligere havde været udsendt før generalforsamlingen, heller ikke under den tidligere formands virke.

Hun ville dog gerne udsendte den til orientering for bestyrelsen inden generalforsamlingen

Ad 5: Forårstur 2021 blev drøftet, men enighed om at vi ikke p.t. arrangerer noget, men afventer udviklingen i corona situationen.

Bjarne Lassesens ønske om drøftelse af, hvad der skal stå på indbydelsen/tilmeldingen til kommende udflugter. Dette drøftet på bestyrelsesmødet den 18. februar 2020, og der havde været enighed om, at den tekst der stod på indbydelsen var dækkende.

Et klip fra teksten på indbydelsen til forårsturen 2020 ses herunder.

Tilmelding og indbetaling senest tirsdag, den 23. april, til Christa Zabel, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. tlf. 4242 3355. Efter den 23. april er betalingen bindende.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har tolket nævnte formulering således, at såfremt der meldes afbud inden fristens udløb, betales pengene retur.

Sker afbud efter fristens udløb betales pengene som udgangspunkt ikke tilbage.

En konkret anmodning om tilbagebetaling efter fristens udløb vil dog blive drøftet i bestyrelsen.

Tilmeldingsfrist fastsættes således, at foreningen ikke får udgifter i forbindelse med evt. afmelding inden fristens udløb.

 

Ad 6: Såfremt det bliver muligt at afholde generalforsamling vil næste møde være inden generalforsamlingen. Ellers vil vi vurdere situationen.

Ad 7: Eventuelt intet.         

REF/CEN

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...