• Hjem
  • Kreds 10 alt indhold

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING, klik her

Find seneste Nyt Fra Kredsene nederst på siden, eller klik her

JEG VIL IND/UDMELDES AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING:
Kontaktformularer:
Indmeldelse, find det her
Udmeldelse, find det her
Adresseændring, find det her
Kontakt, find det her

 

Kredsbestyrelsen kreds 10

kreds10formandFormand for Kreds 10

Jørgen Jensen
Tlf: 24963002

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kreds 10

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen

  • Navn og adresse på bestyrelsen
  • Vedtægter

 

Find det her...

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer i din kreds. Møder, udflugter, middage osv

Find det her...

Indkaldelser

Indkaldelser

Indkaldelse til møde, forsamlinger og lign.

Find det her...

Referater

Referater

Find diverse referater fra din kreds

Find det her...

Referat fra generalforsamling kreds 10, den 7. feb 2023

Politipensionisternes Landsforening Kreds 10
R E F E R A T
af ordinær generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening Kreds 10, Vestegnen, tirsdag den 7. februar 2023 kl. 1600 - 1700 på Politigården i Albertslund, Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund.


Formand Jørgen Jensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Der var mødt 11 medlemmer incl. Bestyrelsen.


Dagsorden ifølge vedtægten:
1: Valg af dirigent
2: Godkendelse af fuldmagter
3: Formandens beretning v/Jørgen Jensen
4: Indkomne forslag
5: Regnskab
6: Fastsættelse af kontingent
7: Valg
a) 1 kasserer for 2 år – Boye Nielsen modtager genvalg
b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Vagner Eliseholm modtager genvalg
c) 1 bestyrelsessuppleant – forslag modtages
d) 1 revisor – forslag modtages
e) 1 revisorsuppleant – forslag modtages
f) delegerede til Landsforeningens generalforsamling jf. PL`s vedtægt
8: Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent.
Generalforsamlingen godkendte, at formanden påtog sig dirigentrollen.

Ad 2: Godkendelse af fuldmagter.
Ingen fuldmagter

Ad 3: Formandens beretning v/Jørgen Jensen.
Formanden redegjorde indledningsvis for Politipensionisternes Landsforenings historie. Landsforeningen er opdelt i et antal kredse, svarende til politikredsene. Der er ca. 2500 medlemmer i alt. Formand er Mogens Vinding. I kreds 10 er der p.t. 90 medlemmer. Landsforeningen er medlem i Centralorganisation 10, der bl.a. også forhandler politipensionisternes pensionsforhold sammen med andre offentlige ansatte – politi, Skat, Sygeplejersker m. fl.

Derfor er det en god ide, at være medlem af politipensionisterne, således at vi kan fremsende krav via Politipensionisternes Landsforening.

Pr. 1. april 2023 reguleres tjenestemandspensionen med 1,62 %. De næste forhandlinger er i 2024. Der er lavet en tilbageregning over 10 år, der viser, at der er et efterslæb på 1,79 %. Den stigende inflation kommer også til at indgå i forhandlingerne.

Formanden omtalte samarbejdsaftalen mellem Politipensionisternes Landsforening og Politiforbundet. Når man går på pension, kan man ikke være fordelskunde i Lån & Spar. Man kan blive passivt medlem af Politiforbundet for et årligt kontingent på 422,- kr. Man kan så stadig få politibladet og søge på Politiforbundets sommerhuse.

Formanden nævnte, at Kreds 10 efter ansøgning kan yde tilskud til arrangementer til medlemmer, herunder også til IPA arrangementer. Der er 3 lokale pensionistforeninger under Kreds 10.
Der afholdes generalforsamling i Politipensionisternes landsforening den 20. april 2023 i Odense.

På opfordring fra Carsten Jansson vil formanden deltage i et orienteringsmøde med Gladsaxe pensionistforening.

Formanden oplyste, at der er ca. 1400 pensionerede medlemmer, der betaler 422,00 kr. i årligt kontingent til Politiforbundet. Der er derudover ca. 800 pensionerede medlemmer, der betaler 200,00 kr. om måneden i kontingent.

Poul Erik Andersen gjorde opmærksom på, at Politipensionisternes hjemmeside var mangelfuld vedrørende Kreds 10. Den mangler opdateringer.

Formanden vil få hjemmesiden opdateret med relevante oplysninger vedrørende kreds 10.

Ad 4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5: Regnskab.
Kasserer Boye Nielsen redegjorde for regnskabet.
Kredstilskud: 4.980,00 kr.
Tilskud til arrangementer: -360,00 kr.
Årets overskud: 4.620,00 kr.
Balance: 23.952,44 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6: Fastsættelse af kontingent-
Årligt kontingent til Politipensionisternes Landsforening er 180,00 kr., heraf går 50,00 kr. til Kreds 10.

Ad 7: Valg:
a) 1 kasserer for 2 år – Boye Nielsen blev genvalgt.
b) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Vagner Eliseholm blev genvalgt.
c) 1 bestyrelsessuppleant. Ingen valgt.
d) 1 revisor – Carsten Jansson blev valgt.
e) 1 revisorsuppleant. Ingen valgt.
f) delegerede til Landsforeningens generalforsamling jf. PL`s vedtægt.
Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsesmedlemmerne deltager som delegerede.

Ad 8: Eventuelt:
Harry Arnholtz nævnte, at politikredsen p.t. kan ansætte pensionerede politifolk som konsulenter. Hvis interesseret, så kontakt personalechef Steen Eskildsen.

Referent: Harry Arnholtz Hansen.

Nyhedsbrev 1, kreds 10, marts 2023

 Vi passer på din tjenestemandspension.

Medlemmer

Vi udsender nyhedsbrev til dig fordi du er medlem af Politipensionisternes Landsforening Kreds 10 – Vestegnen.

Overenskomst 2023.

Vi er i øjeblikket inde i overenskomstperioden 2021-2024 og der er i 2023 aftalt følgende stigninger i pensionerne.
Pr. 1. april 2023: 1,48 pct. + regulering 0,14 % - i alt 1,62 %
For dig betyder det at din tjenestemandspension forhøjes med 300 – 400 kr. om måneden pr. 1. april 2023.
Pr. 1. oktober 2023: 0,35 pct.
Den næste regulering sker 1. oktober 2023.

Overenskomst 2024.
Der skal altså først forhandles ny overenskomst for offentligt ansatte i 2024 med virkning 1. april 2024.
Det er helt normalt at de private lønmodtagere indgår overenskomst først (industrien m.fl. har netop indgået ny overenskomst, der betyder mindst 4% i regulering i 2024+2025.)
Vores krav til en ny og væsentlig højere regulering af tjenestemandspensionerne bliver altså først aktuel den 1. april 2024. CO 10 som forhandler på vores vegne vil i løbet af 2023 bede om vores krav og dem får de. Med inflationens indtog skal der gives væsentlige reguleringer af pensionerne.

HUSK - Vi støtter økonomisk din deltagelse i arrangementer, der udbydes af Vestegnens Politiforening, de lokale pensionistforeninger i Gladsaxe, Rødovre og Vestegnen/Glostrup samt IPA Vestegnen.
Vi er i gang med at lave aftaler med pensionistforeningerne og IPA om, at opkræve reducerede priser på deres arrangementer for de deltagere, der er medlem hos os. Du vil se lavere priser på kommende arrangementer direkte hos arrangørerne.
Har du kontakt med andre af vores pensionerede kolleger så fortæl dem om Kreds 10 og få dem til at melde sig ind – kun gennem vores antal og fælles styrke kan vi sikre gode pensioner i fremtiden.
Indmeldelse sker på hjemmesiden hos Politipensionisternes Landsforening.

Hvem er vi i Kreds 10.
Kreds 10 består aktuelt af 95 gode pensionerede kolleger fra Københavns Vestegns Politi.

Hvem er Landsforeningen.
Politipensionisternes Landsforening består af 2450 politikolleger og kontortjenestemænd der er pensioneret fra Politiet. Skriv ”politipensionisterne” i google og du vil hurtigt finde deres hjemmeside.
Du kan også på hjemmesiden tilmelde dig nyhedsbreve fra Landsforeningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Kreds 10.
Jørgen Jensen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nyhedsbrev kreds 10, nr. 1

Nyhedsbrev 1-2022.

Image
Vi passer på din tjenestemandspension.

Medlemmer.
Vi udsender nyhedsbrev til dig fordi du er medlem af Politipensionisternes Landsforening Kreds 10 – Vestegnen.

Regulering af pensioner 1. april 2022 med 1,78 %.
Din tjenestemandspension reguleres med 1,78 % den 1. april 2022. Reguleringen er et resultat af den indgåede overenskomst for staten i 2021.
Vi mærker imidlertid aktuelt at inflationen på 4,8 % undergraver vores købekraft og det bliver derfor meget vigtigt at få indhentet tabet ved den næste overenskomst.
Politipensionisternes Landsforening er meget bevidst om dette og vil helt sikkert på vores vegne stille de nødvendige krav.

Velkommen til 10 nye medlemmer.
På generalforsamlingen for Vestegnens Senior- og pensionistforening havde vi den glæde at få 10 nye medlemmer af Landsforeningen kreds 10. Rigtigt hjerteligt velkommen til vores nye medlemmer.

HUSK - Vi støtter økonomisk din deltagelse i arrangementer, der udbydes af Vestegnens Politiforening, de lokale pensionistforeninger i Gladsaxe, Rødovre og Vestegnen/Glostrup samt IPA Vestegnen.
Du skal blot ansøge os om støtte når arrangementet har været afholdt – vi støtter med op til 50% af udgiften. Skriv en mail til formanden med angivelse af den fulde pris på arrangementet og oplys din bankkonto – så overfører vi op til 50 % af beløbet.

Har du kontakt med andre af vores pensionerede kolleger så fortæl dem om Kreds 10 og få dem til at melde sig ind – kun gennem vores antal og fælles styrke kan vi sikre ovenstående.
Indmeldelse sker på hjemmesiden hos Politipensionisternes Landsforening.

Hvem er Landsforeningen.
Politipensionisternes Landsforening består af 2550 politikolleger og kontortjenestemænd der er pensioneret fra Politiet. Skriv ”politipensionisterne” i google og du vil hurtigt finde deres hjemmeside.
Du kan også på hjemmesiden tilmelde dig nyhedsbreve fra Landsforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Kreds 10.
Jørgen Jensen

Nyhedsbrev kreds 10, nr 2

Nyhedsbrev 2-2022.

Image
Vi passer på din tjenestemandspension.
Medlemmer.
Vi udsender nyhedsbrev til dig fordi du er medlem af Politipensionisternes Landsforening Kreds 10 – Vestegnen.

Samarbejde med Politiforbundet.
Der er nu indgået en samarbejdsaftale med Politiforbundet, der styrker samarbejdsrelationerne mellem Landsforeningen og Politiforbundet til gavn for begge parter. Aftalen blev underskrevet den 29. august 2022 på et møde mellem organisationerne.
Overenskomst 2023.
Vi er i øjeblikket inde i overenskomstperioden 2021-2024 og der er i 2023 aftalt følgende stigninger i pensionerne.
Pr. 1. april 2023: 1,48 pct. 
Pr. 1. oktober 2023: 0,35 pct. 

Overenskomst 2024.
Der skal altså jf. ovenstående først forhandles ny overenskomst i 2024.
Vores krav til en ny og væsentlig højere regulering af tjenestemandspensionerne bliver altså først aktuelt til den tid. CO 10 som forhandler på vores vegne vil i løbet af 2023 bede om vores krav og dem får de. Med inflationens indtog skal der gives væsentlige reguleringer af pensionerne.

HUSK - Vi støtter økonomisk din deltagelse i arrangementer, der udbydes af Vestegnens Politiforening, de lokale pensionistforeninger i Gladsaxe, Rødovre og Vestegnen/Glostrup samt IPA Vestegnen.
Du skal blot ansøge os om støtte når arrangementet har været afholdt – vi støtter med op til 50% af udgiften. Skriv en mail til formanden med angivelse af den fulde pris på arrangementet og oplys din bankkonto – så overfører vi op til 50 % af beløbet.

Har du kontakt med andre af vores pensionerede kolleger så fortæl dem om Kreds 10 og få dem til at melde sig ind – kun gennem vores antal og fælles styrke kan vi sikre ovenstående.
Indmeldelse sker på hjemmesiden hos Politipensionisternes Landsforening.

Hvem er vi i Kreds 10.
Kreds 10 består aktuelt af 91 gode pensionerede kolleger fra Københavns Vestegns Politi.

Hvem er Landsforeningen.
Politipensionisternes Landsforening består af 2550 politikolleger og kontortjenestemænd der er pensioneret fra Politiet. Skriv ”politipensionisterne” i google og du vil hurtigt finde deres hjemmeside.
Du kan også på hjemmesiden tilmelde dig nyhedsbreve fra Landsforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Kreds 10.

Jørgen Jensen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...