Referat fra bestyrelsesmøde, kreds 5, den 18. marts 2024

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING
Kreds 5, Syd – og Sønderjylland Referat af bestyrelsesmøde den 18. marts 2024


Punkt 1. Referatet fra sidste møde godkendt.

Punkt 2. Gereralforsamlingen gennemgået. Den fulgte dagsorden.

Punkt 3. OK 24: Per 1. april 2024 udmøntes 5,89 %. 1. April 2025
1,31 % og 1. Oktober 2025 0,20 %.
Punkt 4. Vores specielle krav om at få de 8,8 % var på forhandlingsbordet, men blev afslået af finansministeriet.

Punkt 5. Generalforsamlingen har vi 5 delegerede. Det er Niels – Børge – Benny – Per og Erling.
Finn Knudsen er med i hovedbestyrelsen, og deltager derfor.

Punkt 6. Der er lavet en aftale med politiforbundet om, at en repræsentant fra politipensionisterne inviteres med ved afskedsreceptioner.
Dette blev måske lokalt. Der er ved at blive udarbejde materiale til udlevering
Ved disse møder.

Punkt 7. Generalforsamlingen kostede 2158 kr. Overskud i år til dato er 2818 kr.
Formuen er ca. 57000kr.

Punkt 8. Her blev der diskuteret arrangementer. De vil blive offentliggjort når de foreligger.

Punkt 9. Næste møde blev den 4. november kl. 1300 på politigården i Haderslev

 For referat

Benny Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...