Indkaldelse til generalforsamling den 10. februar 2022 . Kreds 3

Indkaldelse til Generalforsamling i Politipensionisterne kreds 3 - torsdag den 10 . februar 2022 kl. 10.00 hos virksomheden Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern.


Program:
Kl. 10.00 – ankomst samt kaffe og brød.
Kl. 10.30 - orienteres om virksomhedens historie samt rundvisning og smagsprøver.
Kl. ca. 12 - frokost med drikkevarer
⦁ orientering ved Politiforeningen
⦁ afvikling af generalforsamling jf. vedtægter
Kl. ca. 15 - Afslutning med kaffe og kage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.

6a. Godkendelse af bestyrelsen mv. som skulle være sket ved valg i 2021 (Generalforsamlingen blev aflyst p.g.a. Corona):
- formand for 2 år Hans Jørgen Blicher Lauritsen.
- bestyrelsesmedlem for 2 år Niels-Ove Jespersen.
- suppleant for 1 år Per Ibsen.
- revisorsuppleant for 2 år Poul Erik Møller.

7a. Valg til bestyrelsen mv. i 2022:
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Børge Sørensen er på valg og modtager evt. genvalg.
c. Valg af suppleant for 1 år. Per Ibsen er på valg og modtager evt. genvalg.
d. Valg af revisor for 2 år. Thomas Christiansen er på valg og modtager evt. genvalg.
e. Valg af delegerede til politipensionisternes generalforsamling 2019, jfr. landsforeningens vedtægter § 10.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost mv. anmodes om tilmelding til formanden snarest og senest torsdag den 3. februar 2022 gerne på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (evt. anvend svar- og send knapperne) eller ring på mobil 26 81 97 17.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til COVID 19 restriktioner.

p.b.v.

H.J. Blicher Lauritzen

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...