Kredsbestyrelsen kreds 3

Kreds 3 Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KREDSFORENING 3 under politipensionisternes landsforening

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Politipensionisterne Midt- og Vestjylland” med formandens adresse som hjemsted.

 § 2. Formål. Foreningen er partipolitisk uafhængig og har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende pensions- og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet, Politipensionisternes Landsforening og de stedlige repræsentanter fra politiorganisationen samt at virke som samlingspunkt for foreningens medlemmer i henseende til sammenkomster, turarrangementer m.v.

 § 3. Opgaver. Kredsforeninger skal - være bindeled til Landsforeningen gennem kredsrepræsentanten, - hjælpe og vejlede i økonomiske og sociale spørgsmål, - søge at styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne i kredsen, samt arrangere udflugter o. lign.

 § 4. Medlemskab. Som medlemmer kan optages alle, der opfylder kravene til et medlemskab af Politipensionisternes Landsforening.

Læs mere ...

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...