• Hjem
  • Referater
  • Ref fra møde med politiforeningen midt-og vestjylland 22. nov. 2023

Ref fra møde med politiforeningen midt-og vestjylland 22. nov. 2023

REFERAT fra  Møde med politiforeningen i Midt- og Vestjylland og seniorklubberne onsdag den 22 november 2023

Bestyrelsen i Politipensionisterne – kreds 3 Midt- og Vestjylland indbød formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de lokale seniorklubber i Midt- og Vestjyllands Politikreds til orienteringsmøde onsdag den 22. november 2023 kl. 1215 på Politigården, Stationsvej 74, 7500 Holstebro.

Dagsorden.

Modtagelse i hallen og udlevering af adgangstegn
Velkomst og praktiske bemærkninger
Frokost i kantinen
Orientering v/formand for MVJ politiforening.
Orientering om Politipensionisternes Landsforening:
– herunder revidering af samarbejdsaftale med Politiforbundet
- aftalekrav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne(0K24)
- nye tiltag (forhandling om deltagelse på senkarrierekurser – link fra Forbundets hjemmeside til Politipensionisterne – ændring af PL.s vedtægter vedr. optagelse af medlemmer)
Bordet rundt (gerne indlæg om arbejdet i lokale seniorklubber) til inspiration for andre.
Kaffe.
Eventuelt
Afslutning senest kl. 15.
Bestyrelsen fra Kreds 3, Hans Jørgen Blicher Lauritsen og Per Ibsen afholdt forud for mødet med seniorklubberne et møde med formand og næstformand for MVJ politiforening.
Tak til formand Niels Brohm og næstformand Rikke Worsøe for at imødekomme opfordringen til dette møde samt det efterfølgende møde med bestyrelsesmedlemmer fra de 7 seniorklubber i Politikredsen.
Under det indledende møde, blev der udvekslet oplysninger om arbejdet i de respektive foreninger.

Derefter mødtes vi med deltagerne fra seniorklubberne jfv. dagens program.
Hans Jørgen bød velkommen og gav de praktiske informationer for forløbet af resten af dagen.
Frokosten blev derefter serveret i kantinen.

Til orienteringsmødet var der deltagere fra 5 af seniorklubberne i kreds 3.
Ialt deltog 12 medlemme, incl. Bestyrelsen samt Formand Niels Brohm og næstformand Rikke Worsøe.
Niels Brohm indledte mødet. Han oplyste, at MJV Politiforening har 589 medlemmer af Politiforbundet. Der er ”nogle få” der ikke er medlem af Politiforbundet.(Det kan have forskellige årsager)
Han oplever, at det bliver mere udpræget at nogle medlemmer bliver ramt af moralsk stress pga. af sagsantallet. Den økonomiske kriminalitet er stigende, og dermed mange sager.
Han nævnte også, at beredskaberne i kredsen er meget unge.
Rekrutteringen til politiet er et problem. Ud af 2500 ansøgere blev der kun ansat ca ¼.
Et problem for Midt- og Vestjyllands politikreds er de afgivelser, der er nødvendige fra kredsene til vagtcentralen. Der arbejdes på at finde en løsning på dette. Han nævnte en mulig løsning med specialkonsulenter?
Der er fremgang i tilslutningen, når kredsen arrangerer studiekreds, hvilket formanden så som et positivt tegn.
Hans Jørgen takkede formanden og næstformanden for deltagelse i mødet.

Hans Jørgen informerede derefter.
Han oplyste, at PL kreds 3 for tiden har 190 medlemmer. For at fremme antallet af medlemmer, har Hans Jørgen aftalt med Niels, at Niels giver information om PL til kolleger, der skal pensioneres, og om mulighed for, at henvende os til dem om medlemskab af PL. Der er lidt tvivl om det er ok fra Politiforbundet, men det bliver undersøgt.
Kreds Østjylland har en ordning, hvor de, der pensioneres, inviteres til en sammenkomst, hvor den lokale formand for PL kan informere og få tilladelse til henvendelse til dem.
PL Kreds 3 inviterede i august måned medlemmerne til et fagligt/ socialt arrangement i Virksund. Der var 20 deltager i dette møde, hvor formanden for Landsforeningen var tilstede.
Bestyrelsen i Kreds 3 er pt. uændret.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde med hanblik på planlægning af generalforsamlingen 2024.

Politipensionisternes Landsforening har pt. 2449 medlemmer. Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale med Politiforbundet. Pl. Vil gerne have oprettet link fra Politiforbundets hjemmeside til Pl.s hjemmeside. Ændring af brochure, som udleveres til kommende pensionister fra Politiforbundet.
Forslag til ændret formålsparagraf og forslag til ændrede optagelses regler for nye medlemmer. Vil foreslå, at man kan optages som medlem når man er fyldt 63 år, selv om man ikke er pensioneret.
OK 24. Der er rejst krav fra Pensionist sammenslutningen til CO 10 og derfra videre til CFU om at pensionisterne skal have fuld dækning af alle løndele ved overenskomsten samt dækket et efterslæb på 1,79%. Dette krav har støtte fra Politiforbundet.
PL har fremsat ønske om at måtte deltage i senkarriere kurserne, der afvikles af Rigspolitiet og Politiforbundet. Pt. Ikke mulighed.
Bordet rundt:
Skive : (oplyst til Hans Jørgen)Har pt. 48 medlemmer. De har oprettet en gavekasse. Afholder flere sociale arrangementer. De må komme på Politigården.
Herning: 102 medlemmer. Månedlig møde. Foredrag, besøg seværdigheder, vinsmagning og har arrangeret en 3 dages udflugt hvor der var 30 deltagere.
Viborg: 50 medlemmer. 3 foredragsaftner med god deltagelse, 1 forårstur og besøg på Politiskolen i Vejle.
Holstebro: 76 medlemmer, og 2 passive. Alle pensionerede.
Tur til brunkulslejren, Politiskolen i Vejle. Foreningen har 40 års jubilæum.
Silkeborg: 97 medlemmer herunder hustruer/samlevere. Afholder kaffemøde 1 gang om måneden. Har afholdt besøg på Politiskolen i Vejle. Besøgt Kokkeskolen i Silkeborg med 30 deltagere. Sommerudflugt til Tingbæk kalkmine. Årlig julefrokost med bankospil.
Ringkøbing: 40 medlemmer, Afholder 4-5 arrangementer. Nytårsparole, Firmabesøg og Grillfest.
Thisted: Afbud p.g.a. sygdom via e.mail.

Eventuelt. Intet .
Mødet afsluttet med kaffe og kage.
Hans Jørgen bragte en tak til deltagerne for fremmødet.

Referent.
Per Ibsen.

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...