Referat fra bestyrelsesmøde kreds 3 den 7. november 2023

Referat fra kredsbestyrelsesmødet kreds 3, tirsdag den 7. november 2023 hos virksomheden Dan Kalk i Løgstør.


Dagsorden

Mødet indledes med aftale om virksomhedsbesøget – herunder det praktiske arbejde med modtagelse af deltagere, rundvisning, forplejning samt afvikling af generalforsamlingen mv.
1. Planlægning af generalforsamling 2024:
- fastsættelse af dato
- dato for udsendelse af indbydelse
- dato for tilmeldelse
- aftale om forplejning og mødelokale
- økonomi!
2. Orientering v/kassereren.
3. Gennemgang af ændringsforslag til Landsforeningens vedtægter samt samarbejdsaftale med Politiforbundet..
4. Møde med Politiforeningen MVJ d. 22/11
5. Eventuelt.

Fra bestyrelsen mødte formand H.J. Blicher Lauritzen (HJ) og bestyrelsesmedlem N.O. Jespersen (N.O.) samt suppleant Per Ibsen (PI). Afbud fra bestyrelsesmedlem Børge Sørensen.
Der var arrangeret samkørsel fra Viborg til Løgstør.

Direktør Jens Søndergaard, Dan Kalk modtog i firmaets mødelokale og så frem til foreningens virksomhedsbesøg. Han forklarede firmaets historie og produkter samt produktionsapparat. Det aftales, at besøget skulle finde sted onsdag den 14. februar 2024 kl. 10. Da rundvisning sker udendørs anbefales praktisk fodtøj evt. støvler samt påklædning efter vejret. Frokost og generalforsamlingen henvises til Bondestuen eller Løgstør Parkhotel.

Herefter blev følgende emner behandlet:
ad. pkt. 1 – Generalforsamlingen afholdes onsdag den 14. februar 2024 med besøg hos Dan Kalk. Tidspunktet annonceres i bladet Dansk Politi og skriftlig indbydelse udsendes til medlemmer i løbet af januar måned 2024. Tilmelding skal ske senest fredag den 2. februar 2024. N.O. holder kontakten til Dan Kalk samt undersøger mulighed for forplejning/lokale i Løgstør/Aggersund til et rimeligt prisleje.

ad. pkt. 2 – grundet kassererens fravær kunne HJ oplyse, at kredsforeningens har en fornuftig økonomi.

ad. pkt. 3 – Det udsendte materiale med ændringsforslag til Landsforeningen vedtægter og nyt udkast til samarbejdsaftalen med Politiforbundet samt de udmeldte krav i forbindelse med OK 24 blev drøftet uden yderligere bemærkninger. Regeringens oplæg til et kommende skattefradrag til lønmodtagere og enlige forsørgere fandtes uretfærdigt, idet folk på pensioner ikke er omfattet. Det blev besluttet, at HJ skriver til formanden Landsforeningen og gør opmærksom på problemet.

ad. pkt. 4 – HJ omtalte mødeindkaldelse til formændene i Seniorklubberne på de 7 Lokal-politistationerne samt aftalen med formanden for Politiforeningen MVJ. Det aftaltes at PI vil være referent under mødet.

ad. pkt. 5 – Mødet sluttede med en lettere arbejdsfrokost i pølsevogn.

Referent
H.J. Blicher Lauritzen

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...