Referat fra bestyrelsesmøde kreds 4, den 12. september 2023

Beslutningsreferat Fra PL. Sydøstjyllands bestyrelsesmøde 12. September 2023 i Seest.

I mødet deltog bestyrelsen.

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendt uden ændringer.

3. Drøftelse af dagsorden til HB møde den 14. september
Dagsorden vedlagt indkaldelsen til dette møde.
Formanden gennemgik dagsordenen bestående af 18 punkter.
Vedr. senkarierekurser ønskes at PL får adgang med et indlæg på kurserne.
Vedr. det procentvise tillæg på 1,79% som er helt tilbage til perioden 2008 – 2018 ønskes medtaget ved OK 2024.
Den samlede bestyrelse bakker op om formanden for HB Mogens Winding.

4. Aktivitetsoversigt fra seniorklubberne.
Da bestyrelsesmedlemmerne ikke havde forstået indholdet af dette punkt blev man opfordret til at sende mail til Formanden med aktiviteter i seniorklubberne for indeværende år, så formanden kan medtage disse oplysninger til HB mødet.

5. Generalforsamling for 2024.
Generalforsamling afholdes på Vejle Politigård (kantinen) den 21. Februar 2024.
Formanden indkalder, og undertegnede tager kontakt til relevante omkring mad, reservation af lokaler mv.
Som vanligt prøver vi på at menuen står på Flæskesteg med tilbehør.

6. Næste bestyrelsesmøde
Formanden indkalder til kommende møde Tirsdag den 30. Januar 2024 kl. 1400.
Formanden sørger for mødested.

7. Eventuelt.
Kassereren orienterede om den økonomiske situation i foreningen, da udgifter og indtægter ikke stod i forhold til hinanden.
Emnet debatteret, og da der ikke blev holdt arrangementer under corona nedlukningen fandt bestyrelsen det ok at bruge lidt af kassebeholdningen.
De faktiske tal vil fremgå af regnskabet.

FORENINGEN HAR FÅET CVR NUMMER.:
Nummeret er 44215098 og kræves af samtlige foreninger jfr. Skat.

Thomas Jensen
Referent.Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...