Elektronisk Bestyrelsesmøde juli 2019

Bestyrelsesmøde: Elektronisk bestyrelsesmøde via e-mails mellem bestyrelsesmedlemmerne: Hans Jørgen Blicher Lauritsen, Børge Sørensen og Niels-Ove Jespersen.

Foreningen modtog nedennævnte henvendelse fra Viborg Politi.s Seniorklub v/formand Henning Elstrup:

Hej Hans Jørgen.

Under henvisning til vores telefonsamtale d.d. forespørger jeg, om kredsforeningen vil/kan give tilskud til Viborg Politi`s Seniorklubs 35 års jubilæum.

Jubilæet er planlagt til afholdelse/markering sammen med klubbens generalforsamling den 4. oktober d.å. , hvor der serveres en god ret mad.

Arrangementet er endnu ikke planlagt i detaljer og pris, idet vi først skal se, hvad der er penge til.

M.v.h.

Henning Elstrup

formand

Viborg Polit`s Seniorklub.

 Sagsbehandlingen er som følgende:

Kære begge….(Børge Sørensen og Niels Ove Jespersen)

Som I kan se har vi modtaget en ansøgning om tilskud til Viborg Politi.s Seniorklubs jubilæum. Ansøgningen bør behandles af bestyrelsen, idet jeg mener, at der ligger noget principielt i tildeling/anvendelse af foreningens midler. Måske er der behov for et bestyrelsesmøde, men der er jo også den mulighed, at vi kan behandle ansøgningen via mails.

Som udgangspunkt må de økonomiske midler som lokalforeningen får tildelt være til brug for vores medlemmer, men vi skal vel også være opmærksom på, at vi måske kan tiltrække nye medlemmer, såfremt vi er aktive og viser hvem vi er og hvad foreningen står for. Det har vi jo bl.a. gjort ved afholdelse af møder med bestyrelsesmedlemmerne i Seniorklubberne.

De muligheder jeg ser , er:

  1. afslag på ansøgningen
  2. tildeling af et beløb til Viborg
  3. tildeling af et beløb til de 7 seniorklubber til anvendelse på generalforsamlingen (brev sendes til formanden med orientering af formålet)

Forudsætningen er jo selvfølgelig at vi har det økonomiske grundlag.

Jeg hører gerne snarest fra jer.

Svar fra N.O. Jespersen:

Jeg syntes ikke, de skal have tilskud, idet vi så også skal give de andre foreninger ved lign. arrangementer. 

Hvis vi har nogle penge i overskud mener jeg de skal fordeles ligeligt eller til et arrangement vi holder for alle medlemmer i vores kreds.

Svar fra Børge Sørensen:

Jeg er helt enig med NO. Det vil være en farlig vej at gå ind på selvom det er et prisværdigt initiativ.

Afgørelse:

Viborg Seniorklub v/Henning Elstrup er søndag den 28. juli 2019 skriftligt meddelt afslag på ansøgningen.

Referent

H.J. Blicher Lauritzen

formand

Hvordan henter jeg referater

Referaterne er i det format der hedder pdf. Det kræver Adobe Reader.
Den er for det meste standard, men har du den ikke kan den hentes her

Til højre klik på det ønskede, eks. "Generalforsamlingsmøder".
Klik derefter på det ønskede referat, der så hentes.

Filen skal evt. gemmes på din pc, vælg et sted du vil have den liggende. Find den der, og klik på den for at åbne den.

SE KREDSENE PÅ KORT

SE KREDSENE PÅ KORT

Se Danmarks kort med kredsinddelinger, og med kredsnummer.
Vælg info og få mere information om kredsene.
Se hurtig klik for oplysninger om kredsbestyrelsen

Find det her...

NYT FRA KREDSENE

NYT FRA KREDSENE

Se det seneste nyt fra alle kredsene.
Vælg din kreds, eller vælg en anden kreds nyhedsindslag

 

Find det her...